Bizi Takip Et


Haberler

Dava Açma Ücreti ve Dosya Masrafları Ne Kadar?

Günümüzde avukatlık asgari ücret tarifesi, Türkiye Barolar Birliği (TBB) resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Resmî Gazete ‘de de yayımlanmasının ardından yürürlüğe giren asgari ücret tarifesi, mahkemenin türüne göre değişiklik gösterecek. İşte, Resmî Gazete’ de yayımladığı avukatlık asgari ücret tarifesi hakkında bazı bilgiler şu şekildedir.

Dava ve rakiplerin dışındaki hukuki yardımlarda ödenecek tutar.

 • Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) = 540 TL. Takip eden her saat için 325 TL.
 • Çağrı yerine gidilen danışmada (ilk bir saate kadar) =1,125 TL. Takip eden her saat için 555 TL.
 • Yazılı danışma için(ilk bir saate kadar) =1,125 TL. Takip eden her saat için 525 TL
 • Her türlü dikçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 825 TL.

Sözleşmeler vb. belgelerin hazırlanması: a) Kira sözleşmesi ve benzeri 1,080 TL. b)Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 3,280 TL. c)Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler 1,650 TL.

İdare ve Vergi Mahkemelerinde Dava Açılırken Peşin Alınan Posta Giderleri

 • Yeni Dava Açılış Posta Masrafı = 190.00 TL.
 • Yeni Dava (Duruşma İstemli) = 228.00 TL.
 • Yeni Dava (Yürütmeyi Durdurma İstemli) = 266.00 TL.
 • Yeni Dava (Duruşma ve Yürütmeyi Durdurma İstemli) = 304.00 TL.
 • Temyiz (Duruşma ve Yürütmeyi Durdurma İstemli) = 100 TL- 150 TL.

İdare Mahkemesi Harçları

 • Başvuru Harcı = 59,30 TL.
 • Karar Harcı = 59,30 TL.
 • Yürütmeyi Durdurma Harcı = 97.70 TL.
 • Delil Tespiti Harcı =97,70 TL.
 • Suret Harcı (İdare) =3,10 TL x Sayfa Sayısı
 • Vekâlet Harcı =8,50 TL.
 • Keşif Harcı =419,90 TL.

İdare Mahkemesi Kararının Temyiz, İtiraz ve Karar Düzeltme Taleplerinde

 • Temyiz Yoluna Başvuru Harcı = 292,10 TL.
 • Temyiz Karar Harcı =123,60 TL
 • Temyiz Yürütmeyi Durdurma Harcı =97,70 TL
 • Danıştay Karar Düzeltme Harcı =123.60 TL.
 • Bölge İstinaf Başvuru Harcı =162,10 TL.
 • Yürütmeyi Durdurmaya İtiraz Harcı (İstinaf) =162,10 TL.
 • Danıştay Başvuru Harcı (İdare) =91,10 TL.
 • Danıştay Yürütmeyi Durdurma Harcı (İdare) =97,70 TL.
 • Danıştay Karar Harcı =123.60 TL.

Vergi Mahkemesi Harçları

 • Başvuru Harcı =59.30 TL.
 • Sûret Harcı =2.10 TL.
 • Vekâlet Harcı = 8.50 TL.

Vergi Mahkemesi Kararının Temyiz ve İtirazlarında

 • Temyiz Başvuru Harcı =258.20 TL.
 • Temyiz Yürütmeyi Durdurma Harcı =123.60 TL.
 • İstinaf Harcı =171.80 TL.
 • Danıştay Başvuru Harcı (Vergi) =123.60 TL.
 • Danıştay Yürütmeyi Durdurma Harcı (Vergi) =123.60 TL.

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvurularında Başvuru Harcı =487.60 TL.

NOT: Yeni açılan davalarda posta ve harç masraf toplamı 250,00 ₺ ile 530,00 ₺ arasında değişmektedir.

* Tam Yargı davalarında binde 68,31’in dörtte biri, ölüm ve yaralanmaya bağlı davalarda ve tazminat davalarında binde 68,31’in yirmide biri nisbî harç olarak peşin alınır.

Kötü Niyetli veya Haksız Dava Açılmasında Ücret

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümlerine Göre;

MADDE 23 – (1) Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf, yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücretinin tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı hakkında uyuşmazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması hâlinde, bu miktar doğrudan mahkemece 1136 sayılı Kanun ve bu Tarife esas alınarak takdir olunur.

Yorum yapmak için tıklayın

Yorum Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar

Kategoriler

Son YazılarSponsorlu Bağlantılar: güzel sözler 2023 - iş fikirleri 2023 vize başvurusu