Bizi Takip Et


Haberler

İmza Sirküsü Nedir? Nereden ve Nasıl Alınır?

İmza sirküsü genelde resmi evraklar veya belgeler için dolandırıcılara karşı bir önlemdir. İmza sirküsü noter onaylı bir belgedir ve sizin üzerine kayıtlıdır. İmza sirküsü imzanızın doğrulanmış halidir, ancak sadece bu kadarda değil imza sirküsüne dair tüm sorularınızın cevabı için okumaya devam edebilirsiniz. Öncelikle imza sirküsü nedir? ile başlayalım…

İmza Sirküsü Nedir?

Ticari faaliyet gösteren ya da kurumsal alanda sicile kayıtlı tüzel kişiliklerin, yetki resmiyeti bakımından temin ettiği belgelerden biri de imza siküsüdür. İmza sirküsü tüzel kişilik üzerinde yönetim, denetim veya faaliyet hakkı olan kişilerin görev yetki ve sınırlarını noter kanalıyla tasdik eden, sahte imza kullanımını engellemek maksadı taşıyan bir evraktır. Tüzel kişilikler bünyesinde görev alan yönetici ve çalışanlar imza sirküleri ile yetkilerini kullanma hakkını tasdik ettirirler. Böylece tüzel kişilik adına yapılacak ya da yapılan işlemlerin legal şekilde gerçekleşmesi garanti altına alınmış olur.

Aksi durumlarda pek çok evrakta sahtecilik, sahte imza, dolandırıcılık vb. tehlikelere açık olan tüzel kişilikler bu yöntem sayesinde koruma altına alınmaktadır. İmza sirkülerinin kullanım süresi yasal olarak 3 (üç) yıldır. Belirlenen sürenin dolması halinde imza sirküsü geçersiz hale gelir. Bunun sebebi tüzel kişiliklerde yetki denetimi yapma gerekliliğidir.

Tüzel kişilik adına işlem yapacak kişilerin yetkinliğini 3 yılda bir ispat etmesi ve yeni sirküler edinmesi bu kişilerin görevlerine devam etmedikleri zamanlarda imza yetkilerini kullanmalarına engel olmaktadır. Örneğin; yönetim kurulu üyeliklerinde tanınan hak ve yetkiler ancak bir sonraki yönetim kurulu seçimlerine değin kullanılabilir olmalıdır. İmza sirkülerinin süreli olması yeniden seçim halinde kurulda bulunmayan üyelerin imza yetkisini tüzel kişilik adına kullanmamalarını sağlamaktadır. Bu sebeple sirkülerin yenilenmesi oldukça güvenilir bir yetki kullanımını garanti altına alma yöntemidir.

İmza Sirküsü Nereden ve Nasıl Alınır?

İmza sirküleri bölge noterliklerinden yapılan başvurular sonrası alınabilmektedir. İşlem için gerekli evrakların ibraz edilmesi ve belirlenen işlem ücretinin tamamlanması sonrası imza sirküsü hazırlanır. İmza sirküsü almak isteyen kişilerin yetki alanının muhatabı olan tüzel kişiliğe dair belgeleri düzenlemesi gerekir. İmza sirküsü vasıtasıyla yetki sahibi olunacak kurumun vergi levhası ve kayıtlı olduğu ticaret sicil gazetesi ibrazı gereken evraklar arasında yer almaktadır. Ayrıca tüzel kişilik üzerinde yetki sahibi olacak kişinin ya da kişilerin nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopisi de başvuru sırasında hazır olması gereken belgelerdir.

İmza sirküsü almak isteyen kişilerin belirtilen evraklarla notere başvurması sonrası tarifede belirtilen evrak ücretini ödemesi gerekir. Vezne ödemesinin ardından alınan makbuz diğer belgelerle birlikte ibraz edilerek başvuru işlemi tamamlanmaktadır. İmza sirküsü ücretleri, tüm noter hizmet ve belge ücretlerinde olduğu gibi yönetmeliğe uygun fiyat tarifelerine tabidir. Bu durumda hangi il yada ilçede olduğunuz fark etmeksizin imza sirküleri için ödenen ücret aynıdır.

Ücret ödemeleri veznelerde yalnızca nakit ödeme kanalıyla gerçekleştirilmektedir. 2021 yılı için belirlenen imza sirküsü ücreti 98 TL olarak belirlenmiştir. Fakat birden fazla imza sirküsü almak isteyen kişiler için farklı bir ücretlendirme tarifesi uygulanmaktadır. Bir sonraki imza sirküsü ücretleri standart ücretin 1,5 katı olarak ödenmektedir. Yani tek başvuru ile 2 nüsha imza sirküsü almanın bedeli 147 Türk Lirası’dır.

Yorum yapmak için tıklayın

Yorum Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar

Kategoriler

Son YazılarSponsorlu Bağlantılar: güzel sözler 2023 - iş fikirleri 2023 vize başvurusu